Prof. Dr. Johannes Kepper

Contact
Profile
Prof. Dr. Johannes Kepper

Musicology Seminar Detmold/Paderborn

Professor - Beethovens Werkstatt

Phone (External):
+49 (0) 5231 - 975 669
E-mail:
E-mail (External):
Office:
E 7
Web:
Web (External):
Research Interests

Digitale Musikedition, Musikcodierung, Digital Humanities, Datenmodellierung in den Geisteswissenschaften